Καλώς ήλθατε στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας DELTA Computers. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής στην περιοχή των Χανίιων Κρήτης.
 
DELTA Computers
 • Προσαρμογή του λογισμικού πάνω στις πραγματικές σας ανάγκες
 • Βέλτιστη οικονομία κλιμακας χωρίς σπατάλες σε περιττό εξοπλισμού
 • Εκπαίδευση & υποστήριξη ακόμα και μετά την πώληση
 

Εμείς αναπτύσσουμε εφαρμογές

Αναπτύσσοντας μια εφαρμογή πάνω στις ανάγκες σας, έχετε πολλαπλά οφέλη.
Πρώτο και κύριο είναι ότι έχετε αυτό ακριβώς που χρειάζεστε, χωρίς να χάνεστε σε περιττές διαδικασίες και λειτουργίες για να εκτελέσετε μια απλή εργασία.
Η επιλογή του λογισμικού που θα λειτουργεί στην επιχείρηση σας είναι πολύ μεγάλη απόφαση. Μία σωστή επιλογή θα κάνει τη δουλειά σας γρήγορη και αποδοτική και μια λανθασμένη θα την κάνει χρονοβόρα και πολύπλοκη.

Η επαγγελματική μας εμπειρία σε κάθε είδους εγκαταστάσεις πληροφορικής ξεκινάει απο το 1997. Κάθε εγκατάσταση της αντιμετωπίζουμε ως μία νέα πρόκληση και έχουμε ανταποκριθεί επιτυχώς σε κάθε εξειδικευμένη περίπτωση.

 
 
Δίνουμε λύσεις
Delta Εμπορική Διαχείριση »
Ολοκληρωμένο λογισμικό για κάθε είδους εμπορική επιχείρηση. Διαχείριση πελατών, Προμηθευτών, Αποθήκης, παρακολούθηση εισπράξεων/ πληρωμών, απογραφών και γενικά ότι απαιτεί το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Delta Accounts Γενική Λογιστική »
Γενική Λογιστική για τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας. Ολοκληρωμένη εφαρμογή για Λογιστικά γραφεία. Τήρηση ημερολογίων, ισοζυγίων, συγκεντρωτικών ΚΕΠΥΟ και γενικά ότι χρειάζεται το σύγχρονο λογιστήριο.
Delta Accounts Μητρώο Παγίων »
Τήρηση Μητρώου παγίων. Ολοκληρωμένη εφαρμογή για Λογιστικά γραφεία. Παρακολούθηση αξίας κτήσης παγίων, αποσβέσεων, αναπόσβεστης αξίας.
Delta Ασφαλιστική »
Ολοκληρωμένη εφαρμογή για ασφαλιστικά γραφεία. Τήρηση πελατών και συβολαίων ζωής και αυτοκινήτων. Οτι απαιτείται από κάθε ασφαλιστικό πράκτορα για την αρτιότερη εξυπηρέτηση της πελατείας του.
Delta 928to437 »
Μετατροπέας αρχείων ASCII απο το codepage 928 (χρησιμοποιείται στα Windows)στην codepage 437 (χρησιμοποιείται κυρίως απο παλιές εφαρμογές DOS).
Δείτε αναλυτικά το λογισμικό μας
Συχνές Ερωτήσεις
 • Πως θα οργανώσω την αποθήκη μου;
 • Πως θα παρακολουθώ υπόλοιπα πελατών/ προμηθευτών;
 • Πως θα παρακολουθώ τα έξοδα μου;
 • Τι χρειάζομαι για να εκδίδω τιμολόγια & αποδείξεις;
Μη διστάσετε να μας στείλετε το ερώτημα σας συμπληρώνοντας την
ειδική φόρμα
 
Οι πελάτες μας
 • Κατάστηματα λιανικής πώλησης
 • Εταιρείες χονδρικής πώλησης & παροχής υπηρεσιών
 • Ασφαλιστικό γραφείο
 • Λογιστικά γραφεία
 • Λογιστήριο ξενοδοχείων

 
 
© Copyright DELTA Computers 2011